Smútočné oznámenie – do večnosti odišla matka kňaza pani Regina Palkovičová

S hlbokým žiaľom a v kresťanskej nádeji na vzkriesenie oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29. septembra 2022 nás vo veku 80 rokov opustila matka kňaza Vladimíra Palkoviča pani Regina Palkovičová. Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude v nedeľu októbra 2022 v Dome smútku na cintoríne v Dolnom Piali, so začiatkom sv. omše o 15:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole.  R.I.P.