Smútočné oznámenie – do večnosti odišla matka kňazov pani Štefánia Vojteková

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 13. januára 2022 nás vo veku 88 rokov predišla do večnosti pani Štefánia Vojteková rod. Marunová, matka vdp. ThDr. Jozefa Vojteka, PhD., a vdp. ThDr. Štefana Vojteka, PhD., kňazov našej Nitrianskej diecézy. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v nedeľu 16. januára 2022 o 14.00 hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. Telesné pozostatky zosnulej budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.  R.I. P.