Smútočné oznámenie – do večnosti odišla matka kňaza pani Elena Kovaľová

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 12. januára 2022 nás vo veku 62 rokov predišla do večnosti pani Elena Kovaľová rod. Juríková, matka vdp. Ondreja Kovaľa, kňaza Nitrianskej diecézy a administrátora Farnosti Nadlice. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v sobotu 15. januára 2022 o 11.00 hod. v Kostole sv. Anny v Alekšinciach. Telesné pozostatky zosnulej budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.  R.I. P.