Smútočné oznámenie – do večnosti odišla pani Yvonne Marguerite Vermeire, matka P. Franka Vandegehuchteho, MSC

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dnes, dňa 5. septembra 2022, nás vo veku 95 rokov predišla do večnosti pani Yvonne Marguerite Vermeire, matka pátra Franka Vandegehuchteho, MSC, výpomocného duchovného Farnosti Topoľčany. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v stredu 7. septembra 2022 o 14:00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Telesné pozostatky zosnulej budú následne prevezené do rodného Belgicka, kde budú uložené do rodinnej hrobky. R.I. P.

Biskupský úrad v Nitre