Smútočné oznámenie – úmrtie otca kňaza – do večnosti nás predišiel pán Albert Štofko

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 19. apríla 2023 nás vo veku 82 rokov predišiel do večnosti pán Albert Štofko, otec nášho spolubrata, osvieteného pána kanonika Martina Štofka, diecézneho ekonóma. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v piatok 21. apríla 2023 o 11:30 hod. vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Prešove-Solivare. Telesné pozostatky zosnulého budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne. R. I. P.
Biskupský úrad v Nitrel