Smútočné oznámenie

S nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že 14. februára 2020, zaopatrený sviatosťami v 89. roku života odovzdal svoju dušu Stvoritelovi Rudolf Judák, otec nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.

Pohrebné obrady so svätou omšou budú 18. februára 2020 (utorok) o 15:00 hod. v Nedanovciach, okres Partizánske, na miestnom cintoríne.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď mu spásou! R.I.P.