Soblahovskí farníci na púti vo Francúzsku

V dňoch 25.9. – 3.10. farníci zo Soblahova putovali spolu so svojím kňazom Petrom Valaským po posvätných miestach Francúzska. Program púte začal v Paríži prehliadkou chrámov Sacré-Coeur, Madelaine a mnohých iných pamätihodností. Na druhý deň vystúpili na Eiffelovu vežu a spoznávali Paríž plavbou po Seine, navštívil kráľovský zámok vo Versailles. Vrcholom pobytu v Ríme bola návšteva Rue du bac, miesta zjavenia Panny Márie svätej Kataríne Labouré, ktorej zjavila známu zázračnú medailu. V tento tretí deň pútnici ešte obdivovali katedrálny chrám Notre Damme. Z Paríža ich cesta viedla na Mont Saint Michael v Normandii, v Atlantickom oceáne. Zážitkom tu bola pre veriacich svätá omša práve na sviatok svätého Michala v prítomnosti Spoločenstva Jeruzalem, ktoré tam žije komunitným životom. Z tohto krásneho miesta viedla ich cesta do Lisieux, mesta svätej Terezky Ježiškovej. Ďalší deň navštívili hrob svätého Martina v Tours, pri ktorom slávili aj svätú omšu. Kláštor v Nevers, kde žila sätá Bernadetta Soubiroussová, vizionárka z Lúrd a kde je uložené jej telo, bol ďalším vrcholom púte. Z Nevers viedla cesta pútnikov do Paray-le-Monial, miesta, kde sa Pán Ježiš zjavil svätej Margite Márii Alacoque so svojím Božským Srdcom a z ktorého začala prúdiť úcta k Ježišovmu Srdcu do celého sveta a kde si Ježiš želal sláviť prvé piatky ako prejav odprosenia a zadosťučinenia za hriechy sveta. Predposledný deň viedla cesta Soblahovčanov do stredovekého kláštora v Cluny, odkiaľ sa šírila v stredoveku reforma Cirkvi do celej Európy. Z Cluny putovali do Arsu, mesta svätého kňaza Jána Márie Vianneya, kde si prezreli jeho faru a slávili v kaplnke domu Prozreteľnosti svätú omšu. Posledný deň  patril prehliadke druhého najväčšieho mesta Francúzska, Lyonu. Odtiaľ sa vybrali už na cestu domov. 

Peter Valaský, správca farnosti

DSCF8071 (1) DSCF8292 (1) DSCF8899 (1)DSCF8817DSCF8633