Socha Fatimskej Panny Márie exkluzívne len v Nových Zámkoch – pozvánka

7. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

Dňa 29. augusta 2019 do farnosti Nové Zámky doputuje socha Fatimskej Panny Márie, ktorú pri stom výročí fatimských zjavení požehnal Sv. Otec pápež František. Táto socha Panny Márie putuje po celej Európe a na
Slovensku bude prítomná len vo Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Nových Zámkoch. Slávnostná svätá omša so sviečkovým sprievodom a zasvätením sa Panne Márii sa uskutoční o 19:00 hod. Všetci veriaci sú na túto mimoriadnu udalosť srdečne pozvaní!
Organizačné pokyny: Parkovanie áut aj autobusov bude možné pri Mestskej plavárni a pri hoteli Grand. Autá môžu parkovať pri františkánskom kostole a pri obchodnom dome Jednota.
Od 8:30 do 19:00 hod bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Na sviečkový sprievod bude možné zakúpiť si sviece. Cena je 0, 10 €.