Socha Panny Márie Fatimskej v Nových Zámkoch

Sochu Panny Márie Fatimskej privítali 28. augusta 2019 vo farnosti Nové Zámky. Ide o sochu, ktorá putuje po celej Európe a na Slovensku bola prítomná iba vo farskom Kostole Povýšenia Svätého kríža v Nových Zámkoch.
Do Nových Zámkov priniesli jednu zo šiestich sôch, ktoré požehnal pápež František pri stom výročí fatimských zjavení v roku 2017. Každá socha sa následne dostala na jeden z kontinentov, aby si ju mohli uctiť aj tí, ktorí do portugalského mestečka nemôžu cestovať.
Nové Zámky na Slovensku tak boli jediným miestom, kde bolo možné túto sochu vidieť. Sochu Panny Márie po privezení do Nových Zámkov v stredu večer slávnostne vniesli skauti do kostola. Miestny farár a biskupský vikár pre maďarských veriacich Nitrianskej diecézy Mons. Zoltán Ďurčo jej na začiatku svätej omše v maďarskom jazyku odovzdal korunu, škapuliar a ruženec. Po svätej omši sa uskutočnila sviečková procesia a po jej skončení nasledovala celonočná adorácia.
29. augusta ráno celebroval svätú omšu gvardián páter Masseo Patrik Golha OFM. Počas celého dňa mohli veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia, zároveň si vypočuť prednášky misionárov a zapojiť sa do spoločnej modlitby posv. Ruženca. Vyvrcholením návštevy sochy v Nových Zámkoch bola slávnostná sv. omša, ktorú vo farskom chráme celebroval Mons. Marian Šuráb, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly. Po jej skončení sa opäť uskutočnila sviečková procesia ulicami mesta a po nej veriaci zasvätili seba, naše mestá, obce a všetkých obyvateľov našej krajiny Panne Márii Fatimskej.