Socha Trpiaceho Krista vo Veľkom Lapáši

Veľký Lapáš (12. apríla) V parku pred Farským kostolom vo Veľkom Lapáši umiestni umelecký rezbár Peter Šrank sochu Trpiaceho Krista. Jej slávnostné odhalenie sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 krátko pred poludním.

Radovan Kobyda / Miroslav Lyko