Spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia sv. Gorazda v Močenku – Gorazdove – pozvánka

Obec Močenok, KREDIV o.z. a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta v Močenku pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 9,30 hod. bude aj v priamom prenose RTVS celebrovať Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

Liturgická slávnosť je súčasťou sprievodného programu festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2020. Všetci sú srdečne vítaní. Organizátori zároveň prosia o rešpektovanie hygienických a bezpečnostných opatrení v záujme ochrany zdravia účastníkov.