Spomienka na arcibiskupa E. Nécseya v Močenku

20. februára 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy
Močenok (15. júna) Veriaci farnosti Močenok si v piatok 15. júna 2018 počas svätej omše pripomenuli 50. výročie smrti titulárneho arcibiskupa Eduarda Nécseya, ktorý spravoval Nitriansku diecézu v rokoch 1948 – 1968. Život arcibiskupa i jeho biskupské heslo „Vo všetkom láska“, predstavil prítomným miestny farár Peter Michalov.

Klub filatelistov 52-46 v Močenku, pod vedením pána Jozefa Kútneho, vydal pri tejto príležitosti poštový lístok a príležitostnú poštovú pečiatku s portrétom a biskupským erbom arcibiskupa. 

Farnosť Močenok / Miroslav Lyko