Spomienka na arcibiskupa J. Gábriša

Tesárske Mlyňany (13. novembra) V pondelok 13. novembra 2017 uplynulo 30 rokov od smrti arcibiskupa Mons. Júliusa Gábriša. Pri tejto príležitosti slávili v sobotu 11. novembra 2017, na sviatok sv. Martina, spomienkovú svätú omšu v jeho rodisku v Tesárskych Mlyňanoch.

Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovali nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, trnavský emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol, generálny vikár trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavčír a synovec arcibiskupa Gábriša, Jozef Gábriš, spolu s niekoľkými desiatkami kňazov z nitrianskej diecézy a trnavskej arcidiecézy.

V homílii, ktorú predniesol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, vyzdvihol nebojácnosť voči totalitnému režimu a otcovský prístup zosnulého arcibiskupa voči svojim veriacim a partikulárnej cirkvi. Zároveň vyzdvihol oddanosť a vernosť pápežovi zosnulého arcibiskupa. Po svätej omši nasledoval sprievod k hrobke zosnulého arcibiskupa.

Z Tkkbs

jujud2gab