Spomienka na Bratislavský Veľký piatok

Bratislavský Veľký piatok (25. marca 1988) počas ktorého sa uskutočnil sviečkový pochod veriacich za náboženskú slobodu vo vtedajšom socialistickom Československu, zostáva pre veriacich aj po 26. rokoch dôležitou udalosťou. Významnou postavou v zápase o náboženskú slobodu počas komunistického útlaku bol terajší nitriansky emeritný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec.