Spomienka na J. Em. Jána Chryzostoma Korca v Bošanoch – pozvánka

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti blahej pamäti nitrianskeho diecézneho biskupa J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca, sa 27. októbra 2019 v jeho rodných Bošanoch bude sláviť spomienková sv. omša. Vo farskom Kostole sv. Martina, biskupa ju o 10:00 hod bude celebrovať univerzitný kaplán a rektor UPC v Nitre ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.  Všetci sú srdečne pozvaní.