Spomienka na Juraja Hollého

20. februára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Horné Vestenice (28. januára) Dvesto rokov od smrti bernolákovca a katolíckeho kňaza Juraja Hollého si pripomenuli obyvatelia Horných Vesteníc. Z tejto príležitosti celebroval v nedeľu 28. januára 2018 v miestnom farskom kostole svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril okrem iného aj o prínose tejto osobnosti pre náboženský život veriacich na celom Slovensku.

Juraj Hollý sa narodil 13. februára 1760 v Púchove. Bol katolíckym kňazom, náboženským spisovateľom, zberateľom cirkevných piesní a bernolákovcom. Od roku 1776 študoval v Nitre, v rokoch 1790-95 a od roku 1814 pôsobil ako profesor pastorálky a morálky. Od roku 1814 bol kanonikom, aktívnym členom Pobočného stánku Slovenského učeného tovarišstva v Nitre. Svojou publikačnou činnosťou prispel k šíreniu bernolákovskej slovenčiny.

Miroslav Lyko