Spomienka na kardinála J. Ch. Korca a na prenasledovaných kňazov

Nitra (26. októbra) V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre sa v piatok 26. októbra 2018 konala svätá omša. Hlavný celebrant, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ju obetoval za zomrelého emeritného biskupa Jána Chryzostoma Korca a za kňazov Nitrianskej diecézy, ktorí boli prenasledovaní počas neslobody. V homílii hovoril o svedectve viery zo strany prenasledovaných pre Krista.

Po svätej omši na priečelí katedrály odhalili pamätnú tabuľu s menami deväťdesiatichsiedmych prenasledovaných kňazov, vrátane kardinála J. Ch. Korca. Obradu jej požehnania predsedal Mons. Viliam Judák.

Autorom vizuálneho stvárnenia tabule je akad. arch. Ján Jura, spoluautorkou je akad. mal. Barbara Neumannová.

Miroslav Lyko

VIDEO TU