Spomienka na kňaza Mateja Tučka v Ivanke pri Nitre – pozvánka

3. augusta 2021 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

V Ivanke pri Nitre sa dňa 9. augusta 2019 uskutoční spomienka na  významného národného buditeľa, uznávanej a ctenej osobnosti, bernolákovca, priateľa štúrovcov, spoluzakladateľa spolku Tatrín a rodáka z obce Slovany, kňaza – dekana Mateja Tučka.

Pri tejto príležitosti Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Nitre pozýva širokú verejnosť na podujatie, ktorého súčasťou bude slávnostná sv. omša v miestnom farskom kostole sv. Martina o 18,30 hod. Podujatie bude pokračovať 10. augusta 2019 o 15,00 hod na miestnom cintoríne, kde bude odhalená obnovená pamätná tabuľa vďaka finančnej podpore Matice slovenskej.