Spomienka na obete Prvej svetovej vojny

26. mája 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Studnička Pozba (19. mája) Na pútnickom mieste Studnička Pozba vo farnosti Beša sa 19. mája 2018 uskutočnila spomienka na obete Prvej svetovej vojny. 

O 11.11 hod. zneli zvony na znak 100. výročia ukončenia vojny. Potom nasledovala svätá omša za zmierenie. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení hlavný celebrant požehnal Lurdskú jaskyňu umiestnenú v areáli pútnického miesta. 

Program pokračoval v Bardoňove pri obnovenom pamätníku Obetiam Prvej svetovej vojny. Obrad požehnania vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu so svojim vikárom pre maďarsky hovoriacich veriacich Mons. Zoltánom Ďurčom. 

Jozef Plutinský / Miroslav Lyko