Spomienka na P. Šebastiána Laba SJ vo Valaskej Belej – pozvánka

Pri príležitosti 6. výročia odchodu do večnosti vzácneho človeka a kňaza p. Šebastiána Laba SJ, sa v jeho rodisku vo Valaskej Belej 19. júna 2020 uskutoční spomienkové stretnutie, súčasťou ktorého bude svätá omša celebrovaná nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom vo farskom kostole sv. Michala archanjela so začiatkom o 17,00 hod.

Po skončení svätej omše bude odhalená a požehnaná pamätná tabuľa venovaná P. Šebastiánovi Labovi SJ a v miestnom kultúrnom dome sa uskutoční spomienkové agapé.

Páter Šebastián sa zapísal do sŕdc veriacich svojou dobrotou, múdrosťou a hlbokou láskou ku Kristovi, ktorú prejavoval aj vrúcnym vzťahom k sv. Jánovi Pavlovi II. pápežovi a dokumentovaniu jeho pastoračných ciest po celom svete i na Slovensku. Organizátori srdečne pozývajú.