Spomienka na sr. Veroniku Theresiu Ráckovú SSpS – pozvánka do Bánova

Vo farnosti Bánov si vo farskom Kostole sv. Michala archanjela v  sobotu 20. mája 2023 pri sv. omši o 17,00 hod. pripomenú 7. výročie smrti svojej rodáčky ctihodnej rehoľnej sestry a lekárky MUDr. Veroniky Theresie Ráckovej SSpS, ktorá zomrela v dôsledku strelných zranení 20. mája 2016 v Keňskom Nairobi v Afrike. Zomrela ďaleko od svojej vlasti v obetavej službe lekárky a rehoľnej sestry pre chudobných a chorých. Srdečne pozývame.