Spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú v kaplnke Fakultnej nemocnice v Nitre s biskupom Petrom Beňom

Pri príležitosti liturgickej spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú 17. novembra 2022 celebroval  v nemocničnej kaplnke zasvätenej sv. Alžbete Uhorskej v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo sv. omšu. Spolu s nemocničnými kaplánmi za účasti aj pacientov nemocnice a širokej verejnosti tak oslávili patrónku kaplnky a povzbudili sa vo viere, ako aj prekonávaní chorôb a ťažkosti s nimi spojenými v duchu viery. Počas svätej omše biskup Beňo požehnal aj obnovené priestory sakristie, a prítomným veriacim podľa obvyklých podmienok udelil sviatosť pomazania chorých. V závere liturgickej slávnosti  prítomným udelil požehnanie s relikviou sv. Alžbety Uhorskej. Duchovní správcovia Fakultnej nemocnice v Nitre P. Pavel Kobliha SVD a P. Peter Vagaš SVD zo Spoločnosti Božieho Slova z Misijného domu Matky Božej na Kalvárii sa pri tejto príležitosti poďakovali za pomoc a modlitby všetkým prítomným veriacim, a odovzdali aj ďakovný list miestnej kostolníčke Celeríne Nagyovej za jej dlhoročnú obetavú službu, modlitby a pomoc pri zveľaďovaní nemocničnej kaplnky sv. Alžbety.