Spomienková slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda v Branči pri Nitre – pozvánka

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v obci Branč pri Nitre dňa 4. júla 2019 uskutoční slávnostná spomienka na slovanských vierozvestov pri súsoší venovanom ich pamiatke. Súčasťou programu bude sv. omša so začiatkom o 18,00 hod. Program bude pokračovať o 19,00 hod spomienkovou slávnosťou ku cti sv. Cyrila a Metoda spojenou s kultúrnym programom, vystúpeniami žiakov miestnej Základnej školy a tradičným táborákom.  Všetci sú srdečne pozvaní.  

Jedna z mnohých sôch venovaná týmto významným osobnostiam slovenských dejín sa nachádza v obci Branč, južne od mesta Nitra. Na málo významnej ceste z Branču do Štefanovičovej, na miernom návrší môžeme objaviť súsošie sv. Konštantína Cyrila  a Metoda,  autorom ktorého je významný slovenský sochár František Gibala. Súsošie bolo vytvorené na objednávku vtedajšieho nitrianskeho župana Štefana Haššíka. Sochu na náklady župy dal postaviť na pahorku v chotári vtedajšej pohraničnej obce Branč, v blízkosti hranice s odôvodnením, že na tom mieste svätí bratia Cyril a Metod po namáhavej ceste do Nitry odpočívali. Mnohí o tomto súsoší, umiestnenom na pomerne netypickom mieste, ani netušia, ale určite nebudú sklamaní, ak ho navštívia.