Spomienková svätá omša na P. Vojtecha Bošanského SVD

Bánovce 23. 12. 2013 č. 1Bánovce 23. 12. 2013 č. 2

Dňa 23.12.2013 si veriaci z farnosti Bánovce nad Bebravou pripomenuli výročie nedožitých stých narodenín svojho rodáka, kňaza, niekdajšieho provinciála Spoločnosti Božieho slova na Slovensku,  P. Vojtecha Bošanského SVD (*1913- +2013). Svätú omšu vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice celebroval kaplán vdp. Peter Valaský, rodák zo Solčian, kde páter Bošanský 24 rokov pôsobil. V homílii vyzdvihol hrdinstvo a čnosti tohto muža modlitby, ktorý aj v čase útlaku a väzenia zostal verný Pánovi a obetavo slúžil zverenému ľudu. Spomínal i krásne osobné svedectvá zo života pátra Bošanského a jeho vplyv na svoje kňazské povolanie. Veriaci prosili Pána za spásu jeho duše, aby mu dal večnú odmenu vo svojom kráľovstve a účasť na nebeskej liturgii.

Peter Valaský