Spoznávaj svoje životné povolanie na Kurze Samuel – pozvánka

Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. Je  príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií záujemcovia nájdu na stránke „kurzsamuel.sk“. Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa prihlásiť do 16. októbra 2022. Promovideo ku Kurzu Samuel: https://www.youtube.com/watch?v=NwnNjklXRR0