Storočnica časopisu Duchovný pastier

Nitra (23. novembra) Storočnicu teologického časopisu Duchovný pastier si vo štvrtok 23. novembra pripomenuli v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Na vedeckej konferencii sa zúčastnili aj niekoľkí biskupi, historici, šéfredaktor a členovia redakčnej rady časopisu i zástupcovia Spolku svätého Vojtecha. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pripomenul, že v čase vzniku jubilujúceho časopisu bolo treba hľadať nový typ dušpastiera – kňaza, človeka, ktorý sa chce priblížiť k tým, ktorí sú mu zverení, teda aj kňaza pastoračného a kazateľa. Preto kňazi potrebovali inšpiráciu a podobný časopis  pre slovenských kňazov nebol k dispozícii, takže kňazi, ktorí boli národne angažovaní, prišli s touto myšlienkou a prejavila sa práve na pôde vtedajšej Nitrianskej diecézy v osobe zakladateľa Duchovného pastiera, kňaza Jozefa Budaya.

Duchovný pastier, podľa slov jeho šéfredaktora Daniela Diana, vychádza desaťkrát do roka v náklade 1800 kusov.

Miroslav Lyko

dp