Storočnicu fatimských zjavení si pripomínajú veriaci aj v Nitrianskej diecéze

Nitra (13. mája) Storočnicu fatimských zjavení Panny Márie si pripomínajú aj katolícki veriaci Nitrianskej diecézy.

V mestskej športovej hale v Nitre sa 13. mája 2017 uskutočnil Modlitbový deň k Matke všetkých národov. 

Biskup Mons. Jan Sobilo z Ukrajiny, z Charkowsko-Zaparošskej diecézy, ktorý je veľkým ctiteľom Matky všetkých národov vo svojom svedectve rozprával o tom, ako prináša jej obraz a modlitbu v jeho ťažko skúšanej krajine aj do oblastí, kde sa bojuje. Rozdáva ich v ruskom aj ukrajinskom jazyku obom bojujúcim stranám. V prednáške sa P. Paul Mária Sigl dotkol témy prorockej charizmy v Cirkvi a významu mariánskych zjavení v dnešných časoch. Objasnil výzvy fatimského posolstva a potrebu konať to, o čo nás žiada Panna Mária: modlitbu posvätného ruženca, zasvätenie jej Nepoškvrnenému Srdcu, zmierne sväté prijímanie na prvé soboty v mesiaci. Vyzdvihol hlavne našu zodpovednosť za vývoj svetovej situácie. Sláviť storočnicu Fatimy znamená, konkrétne niečo v našom živote zmeniť. Spolupráca, ktorú Panna Mária žiada, je naše obrátenie. Na modlitbovom stretnutí boli prítomní traja biskupi: biskup z Ukrajiny Mons. Jan Sobilo, Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup a emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše a slávnostným kazateľom. Prišlo 60 kňazov, diakoni, bohoslovci a viac ako 3500 veriacich nielen zo všetkých kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. V hale bola k verejnej úcte vystavená aj socha Panny Márie fatimskej, aby všetci disponovaní pútnici mohli v tento deň získať úplné odpustky.

Diecézna svätyňa na Skalke, Kalvária v Nitre a mnohé farské kostoly sú miestom slávenia fatimských sobôt.

Na cyrilometodskej národnej púti v Nitre 5. júla 2017 bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska obnovené zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré na Starých Horách v roku 1947 predniesol vtedajší nitriansky arcibiskup Mons. Karol Kmeťko.

Miroslav Lyko / Rodina Panny Márie

m_1m_2m_3m_4