Stretnutia s Leopoldom – pozvánka

Farnosť Veľký Lapáš pozýva záujemcov na tematické stretnutia s P. Leopoldom Jablonským, OFM, ktoré sa budú konať každý tretí piatok v mesiaci vo farskom kostole vo Veľkom Lapáši. Súčasťou programu vždy bude svätá omša a adorácia, ako aj priestor na osobné rozhovory.