Stretnutie absolventov katechetiky po 20. rokoch

Nitra (6. septembra) Diecézny katechetický úrad Nitra a Diecézny katechetický úrad Žilina organizujú v sobotu 9. septembra 2017 jubilejné stretnutie katechétov po 20. rokoch. Ide o katechétov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v Teologickom inštitúte Nitra v rokoch 1995 a 1997. Účastníci stretnutia sa mali možnosť na podujatie prihlásiť do 10. júla.

Program:

11.00 Slávnostná svätá omša v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Celebruje Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR

13.00 h Obed

14.30 h Spoločné stretnutie v aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre za účasti hostí

18.00 h Večera

19.00 h Sprievodný program /predpokladaný koniec programu 21.00 h/

Miroslav Lyko