Stretnutie diecézneho biskupa so zasvätenými osobami – pozvánka

Nitrianska diecéza si váži pôsobenie členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, rehoľníkov a rehoľníc pôsobiacich na území diecézy, s ktorými sa preto diecézny biskup už tradične stretne v sobotu 1. februára 2020 s nasledovným programom: 9.30 hod. sv. omša  v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma – celebruje nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák; 11.00 hod. – prednáška P. ThDr. Jána Štefanca, SVD, PhD. v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre; 12.00 hod. – spoločný obed v jedálni Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre; Prosíme zástupcov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, aby do 27. januára 2020 nahlásili počet zúčastnených účastníkov stretnutia. Všetci sú srdečne pozvaní!