Stretnutie hnutí a spoločenstiev Nitrianskej diecézy

| Kategória: Fotogaléria

Na Nitrianskom hrade sa 15. marca 2014 uskutočnilo stretnutie zástupcov hnutí a spoločenstiev, ktoré pôsobia v Nitrianskej diecéze. Cieľom podujatia bolo vzájomné spoznanie sa a vytvorenie väzieb možnej budúcej spolupráce. Ich spoločný program viedol generálny vikár Mons. Peter Brodek.