Stretnutie jubilujúcich katechétov

Nitra (9. septembra) V Nitre sa v sobotu 9. septembra 2017 uskutočnilo stretnutie katechétov, ktorí pred dvadsiatimi rokmi absolvovali vysokoškolské štúdium na miestnom Teologickom inštitúte.

Pozvanie na jubilejné stretnutie prijal aj Mons. František Rábek, ordinár OS s OZ SR (vtedajší nitriansky pomocný biskup), ktorý celebroval svätú omšu v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma.  V homílii okrem iného pripomenul, že katechéta sa nemôže uspokojiť iba odučením vyučovacej hodiny, ale má hľadať spôsoby ako odovzdávať vieru ďalším, a to aj vo veku, keď je už na dôchodku. „Aby naše pôsobenie v Duchu Svätom v škole, doma, vo farnosti, na ulici… prinášalo ovocie – živú vieru v živého Ježiša Krista“.

Po skončení svätej omše si prítomní uctili hrob kardinála Jána Chryzostoma Korca, pod záštitou ktorého mohol byť na začiatku 90. rokov minulého storočia realizovaný katechetický kurz, následne štúdium a ďalšia formácia katechétov Nitrianskej diecézy.

Program pokračoval  v aule Kňazského seminára svätého Gorazda. K začiatkom sa vo svojich spomienkach vrátili aj Mons. František Rábek, Mgr. Eugen Valovič a Mons. ThDr. Jozef Šelinga. Medzi hosťami v auditóriu boli aj prof. Ivan Kútny a riaditeľ Biskupského úradu a Diecézneho katechetického úradu ThDr. Martin Michalíček.

Hoci sa po zmene hraníc Nitrianskej diecézy a vzniku Žilinskej diecézy kontakty čiastočne medzi katechétmi prerušili, v deň stretnutia celé spoločenstvo cítilo jednotu a spolupatričnosť.

Daniela Balážová / Miroslav Lyko

foto: Peter Sýkora

DSC_5646DSC_5460DSC_5606DSC_5529DSC_5710DSC_5806