Stretnutie Komisie pre mládež Nitrianskej diecézy

23. marca 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (11. marca) V nedeľu 11. marca 2018 sa v priestoroch Diecézneho pastoračného centra v Nitre konalo stretnutie neformálnej Komisie pre mládež Nitrianskej diecézy. Stretnutie sa konalo zhruba po roku. Na stretnutí boli prítomní obaja kňazi, zodpovední za pastoráciu mládeže – Peter Mihálik a Andrej Filin, spolu so zástupcami jednotlivých dekanátov diecézy.

Prítomní hovorili o poslednom Diecéznom stretnutí mládeže -DNES- a o tom, že tento rok sa takéto podujatie neuskutoční, pretože v dňoch 26.-29. júla sa bude konať Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, na ktoré sú všetci pozvaní a na ktoré sa už teraz dá registrovať na www.narodnestretnutiemladeze.sk

Národné stretnutie mládeže zároveň slúži aj ako pozvánka zúčastniť sa Svetových dní mládeže, ktoré budú v Paname v januári 2019.

Peter Mihálik Miroslav Lyko