Stretnutie mládeže v metropole Nitrianskej diecézy

Nitra (22. apríla) Farnosť Nitra Klokočina hostila v sobotu 22. apríla 2017 stretnutie mládeže Nitrianskej diecézy. Viac ako tristo mladých si predpoludním vypočulo prednášku provinciálneho predstaveného Piaristov na Slovensku P. Juraja Ďurneka. Postavil ju na téme, ktorú pre tohtoročné stretnutia mládeže v diecézach určil Svätý Otec František. Je z chválospevu Manny Márie: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“. Prednášajúci tak hovoril o Panne Márii ako o žene, ktorá „dôverovala Bohu, ktorá stála na jeho slove, ktorá plnila Boží plán vo svojom živote“. Následne žiaci cirkevnej Základnej školy svätého Marka v Nitre divadelne stvárnili Ruženec svetla. Popoludní si prišli na svoje fanúšikovia kapely Heartbeat. Po koncerte nasledovali workshopy a aktivity mladých v skupinách i eucharistická adorácia.

Celodenný program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii prítomných mladých kresťanov povzbudil k plnohodnotnému a autentickému kresťanskému životu: „Žiaden koncert, žiadne hip-hop vám nemôže nahradiť Krista v Eucharistii a vo sviatostiach. Náboženstvo to nie je len o pocitoch, že teraz sa cítim dobre. Alebo to, čo nám ukazujú v reklamách: Nasleduj svoj smäd. A keď máš chuť na kolu, tak si ju zober. Keď máš chuť na džús, tak siahni po ňom. Veriť v Krista znamená mať vedomie, že on nie je ďaleko od nás, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. (…) Buďme ľuďmi, ktorí rozmýšľajú, ktorí si vyberajú z týchto ponúk a ktorí aj počúvajú hlas Cirkvi. (…) Že ste katolíci, že ste v spoločenstve, kde je plnosť spásy, na to buďte hrdí. A nerozrieďujte to nejakými inými hodnotami, ale si to zachovajte. A tohto Kristovho Ducha, ktorého dostali apoštoli pri jeho zjavení, prinášajte aj vy“, povedal nitriansky biskup.

Podľa slov Petra Mihálika, kňaza, zodpovedného za pastoráciu mládeže v diecéze, aktivity s mladými pokračujú ďalej. Už teraz sa napríklad začína príprava na národné stretnutie v Prešove (P18), spúšťa sa Nitrianska animátorská škola. 

Miroslav Lyko

VIDEO TU