Stretnutie mladých s pomocným biskupom Petrom Beňom v Nitre – pozvánka

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa bude konať v dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa v Nitre v pondelok 14. novembra 2022 o 18,00 hod. v Kostola sv. Ladislava – Piaristi uskutoční stretnutie mladých s pomocným nitrianskym biskupom Mons. biskupom Petrom Beňom. Súčasťou programu bude sv. omša, diskusia  s biskupom a adorácia. Všetci – najmä mládež sú srdečne pozvaní!