Stretnutie priateľov Obnovy v Duchu Svätom v Nitre

21. júna 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (27. mája) Vo Farskom kostole svätého Gorazda v Nitre na Klokočine sa v sobotu 27. mája 2017 konalo celodenne stretnutie priateľov Obnovy v Duchu Svätom.

Hnutie tento rok oslavuje 50 rokov. Aj preto Svätý Otec pozval všetkých jeho členov na Turíce (3. – 4. júna) do Ríma. Podľa slov generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka, každý rok sa vo farnosti na Klokočine koná takéto podujatie až v rámci turíčnej vigílie, no tento rok, vzhľadom na stretnutie s pápežom Františkom, ho organizátori posunuli o týždeň skôr.

Prednášajúci kňaz Juraj Pluta v prvej prednáške hovoril o pokore, ako dáva človeku schopnosť obstáť, prežiť a aj vyjsť z problémov. Druhá prednáška bola venovaná viere. Prítomní počas nej hľadali odpoveď na otázku: Čo je to živá viera?

Súčasťou programu bolo aj „požehnanie učeníkov“. Mons. Peter Brodek vysvetlil, že takéto požehnanie prijali „ľudia, ktorí sa chceli vnútorne obnoviť práve väčšou prítomnosťou, silnejším pôsobením Božieho Ducha pre svoj život, lebo cítia, že sa niekde zastavili na ceste k Pánovi a chcú ďalej pokračovať na nej“. Títo veriaci počas stretnutia zavŕšili trojmesačný seminár, ktorý k tomu napomáhal, prijatím istej konkrétnej služby, ktorú môžu v prospech miestnej cirkvi vo farnosti konať. Podľa generálneho vikára, je to duchovná a niekedy aj vonkajšia služba. „A práve dnes je ten čas, kedy sa zavŕšil ten proces, kedy tá služba – aj vďaka požehnaniu so Sviatosťou – má možnosť sa v ich živote započať“, dodal Mons. Peter Brodek.

Stretnutie priateľov Obnovy v Duchu Svätom zakončila večerná svätá omša.

Miroslav Lyko

IMG_0954