Stretnutie rehoľníkov a zasvätených v Nitrianskej diecéze – informácia

Stretnutie sa uskutoční 4. februára 2023 (sobota) v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre s nasledujúcim programom: 9.30 hod. svätá omša – Mons. Viliam Judák; kňazi si prinesú albu a bielu štólu. Po svätej omši bude pokračovať program prednáškou v aule Kňazského seminára sv. Gorazda; 12.00 hod. spoločný obed – jedáleň seminára.

Počet účastníkov z jednotlivých rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života prosíme záväzne nahlásiť do 30. januára 2023 na elektronickú adresu nitra@kbs.sk.