Stretnutie rehoľníkov a zasvätených pôsobiacich v Nitrianskej diecéze

Stretnutie rehoľníkov a zasvätených pôsobiacich v Nitrianskej diecéze sa uskutoční 1. februára 2015 (nedeľa) v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre s nasledujúcim programom:

15.00 hod. Eucharistická adorácia

16.00 hod. Slávnostné vešpery, po ich skončení spoločné stretnutie v Biskupskej rezidencii