Stretnutie v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre – list a pozvánka diecézneho biskupa Viliama Judáka