Stretnutie zástupcov laických hnutí, spoločenstiev a komunít

Nitra (16. apríla) V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa v sobotu 16. apríla 2016 uskutočnilo diecézne stretnutie zástupcov laických hnutí, spoločenstiev a komunít. Viedol ho generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. Program otvrila svätá omša v kaplnke Kňazského seminára. V ďalšej časti predstavili zástupcovia spoločenstiev aktivity, ktorým sa venujú. Mons. Peter Brodek ocenil ich prínos pre farnosti i celú diecézu. Peter Mihálik, kňaz, poverený pastoráciou mládeže, prítomným tlmočil pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. 

V Nitrianskom biskupstve pôsobí približne 30 laických hnutí, spoločenstiev a komunít.

Miroslav Lyko