Stretnutie zástupcov laických hnutí, združení a spoločenstiev Nitrianskej diecézy v Hronskom Beňadiku

Pod gesciou Rady pre laické a apoštolské hnutia pri Konferencii biskupov Slovenska sa v Hronskom Beňadiku 28. novembra 2019 uskutočnilo stretnutie zástupcov hnutí, združení a spoločenstiev pôsobiacich v Nitrianskej diecéze. Na stretnutí sa zúčastnili aj predseda Rady bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák s členmi rady a generálny vikár Nitrianskej diecézy a rektor baziliky sv. Benedikta Mons. Peter Brodek. Pozvanie k účasti prijalo viac ako 22 zástupcov z 18 subjektov, ktoré pôsobia v oblasti evanjelizácie, formácie, sociálnej práce, či charitatívnej služby na území Nitrianskej diecézy.
Stretnutie začalo pobožnosťou k relikvii Kristovej krvi vedenej Mons. Petrom Brodekom v kaplnke Baziliky sv. Benedikta, v ktorej je uchovávaná, na záver ktorej si ju mohli všetci účastníci uctiť. Stretnutie pokračovalo v priestoroch benediktínskeho kláštora, kde sa prítomným prihovoril vladyka Peter Rusnák na tému významu a úlohy pôsobenia laických hnutí a spoločenstiev v živote cirkvi. Ako povedal: „Láska k najbližšiemu človeku a jednota, ktorej dokonalým obrazom je Boh, sú základným znakom spoločenstva,“ zdôraznil. Následne zástupcovia jednotlivých subjektov predstavili svoje aktívne pôsobenie a informovali o svojej činnosti , ako aj plánoch do budúcnosti. V živej diskusii o aktuálnom stave spoločenstiev vo farnostiach diecézy si účastníci stretnutia vymenili názory a skúsenosti zo svojho pôsobenia, a diskutovali aj na aktuálne témy zo života cirkvi a spoločnosti. Mons. Brodek v závere diskusie vyzdvihol úroveň spolupráce hnutí a spoločenstiev v rámci diecézy, a vladyka Rusnák povzbudil prítomných k ďalšej aktivite. Stretnutie v priateľskej atmosfére bolo ukončené spoločným agapé a neformálnymi rozhovormi.