Stretnutie zasvätených panien

Oznamujeme, že v dňoch 2. – 5. júla 2015 sa bude konať v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne stretnutie zasvätených panien kandidátok a sympatizantiek Ordo virginum z krajín strednej a východnej Európy.

Bližšie informácie s podrobným programom stretnutia a s možnosťou prihlášky nájdete na http: //ordovirginum-sk.webnode.sk/

Organizátori stretnutia

za Českú republiku: Mariana Vintrová (diecéza Plzeň)

Adresa: martina.vintrova@gmail.com

za Slovensko: Anna Viglašová (Spišská diecéza)

adresa: anka.viglasova@gmail.com

Anna Viglašová

Liptovská 5

034 01 Ružomberok

tel. 0908 062006