Štúdium učiteľstva náboženskej výchovy na UKF v Nitre – informácia

Katedra náboženských štúdií na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvára v budúcom školskom roku denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom. Uchádzači o štúdium si môžu prihlášky podať do 31.3.2022. Katedra tiež otvára rozširujúce štúdium náboženskej výchovy pre učiteľov. Absolvovaním tohto trojročného štúdia sa stávajú kvalifikovanými učiteľmi náboženskej výchovy. Výučba prebieha vždy v sobotu (za semester ide o 5 stretnutí).
Katedra náboženských štúdií UKF v Nitre je pokračovateľkou prvého vzdelávacieho pracoviska pre katechétov, ktoré siaha do začiatku 90. rokov minulého storočia. Výučba teologických disciplín je pod gesciou Nitrianskeho biskupstva, ktoré má s UKF podpísanú zmluvu o spolupráci. Pozrite si video: https://www.youtube.com/watch?v=kfkzzslDqmo