Štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v Nitre – informácia

Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v akademickom roku 2023/24 na svojom pracovisku v Nitre rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2023. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk (https://frcth.uniba.sk/studium/rozsirujuce-studium/)
Študijné oddelenie Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
Tel.: 0910 842 384
Email: Anna.Dolnakova@frcth.uniba.sk