Štúdium učiteľstva náboženstva alebo religióznych štúdií na UKF v Nitre

Nitra (15. februára) Katedra náboženských štúdiií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) ponúka v ďalšom akademickom roku denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy (v kombinácii s ďalším predmetom) alebo denný i externý bakalársky program religióznych štúdií. Obidva študijné programy sú tiež pod gesciou Nitrianskeho biskupstva, a to v rámci zmluvy o spolupráci medzi ním a UKF. Katedra je priamou pokračovateľkou prvého pracoviska na Slovensku, kde sa po roku 1989 opäť začali vzdelávať učitelia rímskokatolíckeho náboženstva. Súčasťou mnohých aktivít katedry sú aj pravidelné podujatia miestneho Univerzitného pastoračného centra.

Záujemcovia sa na bakalárske štúdium môžu prihlásiť do konca marca 2017 a na magisterské štúdium do konca apríla 2017.

plagat_KNABS