Štvrtá pôstna streda v Katedrále v Nitre o stretnutí Panny Márie s Ježišom na jeho krížovej ceste

Aj meditáciu počas štvrtej pôstnej stredy 26. marca 2014 viedol v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre generálny vikár Mons. Peter Brodek. Jej témou bola štvrtá bolesť Panny Márie – Stretnutie s trpiacim Ježišom na krížovej ceste. Prinášame jej časť: „Mária, keď sa stretáva s Ježišom  – od srdca k srdcu, to sú dve sčítané bolesti. Ježiš nesie okrem svojho kríža aj bolesť Matky. A ona okrem svojej bolesti nesie aj kríž svojho Syna. Tak sa upevňovalo jej duchovné materstvo pre celé ľudstvo. Mária je prvá, ktorá dopĺňala Kristovo utrpenie ľudským utrpením. Prítomnosť nepriateľov ako i neprítomnosť apoštolov ju bolí. Ale nezaváhala. Nezutekala spod ťažkého bremena. Zdá sa, že Boh od nás žiada viac ako sme pôvodne sľúbili. Pretože nám dôveruje. Čím viac nás miluje, tým viac od nás žiada. Panna Mária sľúbila všetko. V posledných dvoch tisícročiach sa svet stretáva so svojimi radosťami a bolesťami. Bolesti pochádzajúce zo vzájomného nepochopenia, ľudskej zlomyseľnosti či sebeckosti trápili a vždy budú trápiť srdce človeka. Bolesť zo straty cti, z pohŕdania. Bolesť z poznania, že niekto sa o nás zaujímal len keď od nás niečo chce. Bolesť, keď sme pre niekoho obetovali všetko, a dnes nás nepozná. Bolesť, keď sme odpísaní. Napríklad psychickým ochorením a cítime, že sme druhým už len na príťaž. Len vzájomné pochopenie, odpustenie, obeta je schopná uzmierňovať, premieňať na život. To je obsahom stretnutia Vykupiteľa človeka so svojou Matkou Máriou. Z tohto stretnutia pochádza sila premieňať svet mocou lásky. Kto sa stretáva s Kristom, ktorý nesie kríž, a to v akejkoľvek podobe, nemôže zostať len divákom. Mária je v stretnutí a v spojení so svojim Synom pre človeka učiteľkou života“.

Miroslav Lyko