Sv. Andreja-Svorada a Beňadika si v Nitre uctili procesiou a sv. omšou v ruinách Zoborského kláštora

Veriaci z nitrianskych mestských farností sa 15. júla 2022 v Nitre stretli na tradičnej púte ku cti sv. Andreja Svorada a Beňadika na Zoborský kláštor. Púť sa začala po dvoch rokoch nútenej prestávky obnovenou procesiou z parku na Sihoti. V procesii počas celej doby sprevádzanej spevom a modlitbami posv. Ruženca a Litánií k sv. Svoradovi a Beňadikovi až na Zoborský kláštor putoval aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s kňazmi a bohoslovcami Kňazského seminára sv. Gorazda. Nitriansky biskup Viliam Judák bol aj hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom počas sv. omše v ruinách Zoborského kláštora, ktorou táto púť vyvrcholila. V homílii, ktorou sa prihovoril pútnikom priblížil starobylú lokalitu Zobora a osobnosti sv. Andreja Svorada a Beňadika, patrónov Nitrianskej diecézy a zmysel a význam ich spôsobu života spočívajúci v nasledovaní Krista pre ich osobnú vieru a osobný život. Upriamil pozornosť veriacich na hodnoty, ktoré obaja svätci žili podľa benediktínskej regule a ktoré sú aktuálne aj dnes, hoci ich dnes mnohí neakceptujú a žijú zážitkový spôsob života podľa dnešnej doby. Povzbudil prítomných, aby podľa vzoru oboch svätcov Boha stavali na prvé miesto, aby sa vrátili ku koreňom viery a aby zmenili svoje životy. Ako povedal: „Pozerajme sa na náš život nielen prirodzeným zrakom, ale aj očami viery. Naša viera v Boha má byť pre nás volantom, ktorý udáva smer života a nielen rezervou, na ktorú si spomenieme, len keď je zle. Učme sa múdrosti života pri nohách našich pustovníkov očakávajúc svojho Pána, aby sme mu otvorili hneď ako zaklope. Hľadajme tú správnu životnú cestu a hodnoty, aby náš život bol na Božiu česť a slávu a pre dobro iných.“ V závere sv. omše udelil prítomným veriacim požehnanie s relikviami oboch svätcov.

Po skončení liturgickej slávnosti si mohli účastníci vypočuť predsedu Zoborského skrášľovacieho spolku Andreja Berkeša, ktorý im priblížil areál Zoborského kláštora, ako aj zmeny, ktoré v ňom nastali a súvisia s jeho obnovou, revitalizáciou a sprístupňovaním pre verejnosť. Veriaci sa nakoniec mohli vzájomne stretnúť pri agapé a mohli si prehliadnuť revitalizovaný areál Zoborského kláštora a vyskúšať virtuálnu realitu v príbytku mnícha. Areál kláštora je dostupný širokej verejnosti každý deň a počas víkendov aj so sprievodcom, aby sa návštevníci alebo pútnici mohli zoznámiť s históriou tohto významného miesta v Nitre.