Sv. Cyril na Nitrianskom hrade – nové fakty o relikvii uchovávanej v Nitre

Uctievanie ostatkov apoštolov, mučeníkov a svätcov je známe už od antiky. Boli zabalené do drahých látok a ukladané do zdobených schránok. Predstavujú aj príbehy, ktoré dokážu spájať kresťanskú komunitu. Za nimi putujúce množstvo veriacich výrazne ovplyvnilo kultúrny i hospodársky rast niektorých regiónov i miest. Najznámejšia relikvia sv. Cyrila na Slovensku je bezpečne uložená v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na nitrianskom hrade. Záujemcovia ju môže vidieť a uctiť si tam, ale aj na verejnosti počas celonárodnej púte v Nitre na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa oficiálne na Slovensku slávi 5. júla. Pred jubilejným rokom 2013, keď sa pripomínalo 1150. výročie príchodu slovanských vierozvestov na územie Veľkej Moravy, putovala po farnostiach na Slovensku. Vonkajšia schránka relikviára sv. Cyrila v tvare gotického chrámu s vežičkami bola zakúpená v Ríme práve pre túto príležitosť. Vo vnútri je oválna schránka s ostatkami svätca, nazývaná monile, ktorá je uložená v dvoch nerezových skrinkách. Samotná monile obsahuje niekoľko menších úlomkov kosti svätca nalepených na podkladovom papieri a uložených na látke purpurovej farby. Okolo nich je nápis Ex Brachio S. Cyrilli Slav. Ap. (Z ruky sv. Cyrila Apoštola Slovanov). V literatúre sa objavuje niekoľko interpretácií o tom ako sa relikvia dostala do Nitry. Na základe archívneho výskumu a samotnej obhliadky relikviára sa podarilo objasniť niektoré fakty. Keďže relikviár bol v nedávnej minulosti zapečatený, tak bol otvorený dňa 23. júna 2022 v prítomnosti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, za asistencie jeho tajomníka a ceremonára vdp. Lukáša Behana, ThDr. Ivana Kika, pracovníkov Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda UKF v Nitre prof. Petra Ivaniča a doc. Martina Husára.  Cieľom bolo identifikovať na základe pečate vo vnútri monile meno rímskeho kardinála, za ktorého mohli byť ostatky svätca vložené do schránky. Po skončení obhliadky bol relikviár zapečatený Mons. Viliamom Judákom.  V prípade relikvie sv. Cyrila v Nitre sa doteraz uvádzalo, že ju z Ríma zadovážil nitriansky biskup Karol Kmeťko (1875 – 1948), alebo až jeho nástupca biskup Eduard Nécsey (1892 – 1968). Pri prehliadke schránky sa zistilo, že vo vnútri bola predná časť previazaná červenou šnúrkou a zapečatená na bielom papieriku. Znak na pečati patril významnému rímskemu kardinálovi Angelovi Dell’Acquovi (1903 – 1972). Vedľa pečate bol perom uvedený nápis 64-1969. K tomuto dátumu sa viaže údaj zachovaný v dokumente v Archíve biskupského úradu Nitra. Ide o písomnú korešpondenciu vtedajšieho nitrianskeho generálneho vikára a neskoršieho  biskupa Jána Pásztora (1912 – 1988). V nej v roku 1969 zaznamenal, že nitrianska katedrála má relikviu uloženú v malej oválnej schránke označenej číslom 32-1926. Ďalej informuje o tom, že ide o identifikačné číslo vatikánskeho úradu  v Lateráne. Tam mal poslať relikviu podľa jeho slov na „rekognoskáciu“. Späť mal dostať relikviu s novou pečiatkou, novým evidenčným číslom a dekrétom o pravosti podpísaným kardinálom Dell’Acquom. K uvedenému roku 1926 sa viaže zápis v protokolárnej knihe odoslanej pošty nitrianskeho biskupského úradu. V nej je zadokumentovaný dôležitý záznam z 8. februára 1926, kde sa uvádza, že z Nitry boli odoslané relikvie sv. Cyrila slovenským ordinariátom.  Je to jasný dôkaz toho, že relikviu sv. Cyrila nielen pre Nitru zaobstaral biskup Karol Kmeťko. Už 5. júla 2022 si ju bude môcť  verejnosť opäť pozrieť a uctiť  na Svätoplukovom námestí počas slávnostnej sv. omše ku cti sv. Cyrila a Metoda  na Svätoplukovom námestí v Nitre so začiatkom o 10.00 hod.

T.U. Zdroj. P. Ivanič