Sv. omše na sviatok Zoslania Ducha svätého v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade – informácia

Na sviatok Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 28. mája 2023 sa budú v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade konať bohoslužby podľa nasledovného poriadku:
7.00 hod. – Svätá omša
9.00 hod. Slávnostná pontifikálna svätá omša – celebrovaná. nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, pri ktorej udelí sviatosť birmovania dospelým birmovancom z celej diecézy. Po svätej omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na verejnú poklonu.
16.30 hod. – spoločná modlitba svätého ruženca
17.00 hod. – Eucharistické požehnanie a slávnostné vešpery