Svätá omša na pamiatku Pánovej večere v prázdnej katedrále

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák celebroval svätú omšu na pamiatku Pánovej večere vo večerných hodinách na Zelený štvrtok opäť v prázdnej katedrále – Bazilike sv. Emeráma len s veľprepoštom a kanonikmi diecéznej kapituly. Biskup Judák preto hneď v úvode pozdravil neprítomných veriacich a zvlášť si spomenul na tých, ktorí sú v službách bezpečnosti a ochrany zdravia na uliciach, či v nemocniciach a snažia sa pomáhať v boji proti šíreniu coronavírovej epidémie. Pozornosť veriacich pri televíznych obrazovkách a monitoroch počítačov zameral na tajomstvá, ktoré sa v omši zvlášť uctievajú, na ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňazstva.

Slávnostným kazateľom počas tejto svätej omše bol katedrálny kanonik Mons. Martin Štofko. Vo svojim príhovore uvažoval o strachu ľudí v aktuálnej dobe epidémie o život, zdravie, či budúcnosť. Pripomenul však, že v mnohých častiach sveta  takýto strach ľudia prežívajú neustále. Obrátil preto pozornosť na život Izraelitov v egyptskom zajatí a jeho záchranu, kedy ich krv baránka zachránila. Záchrana však znamenala radikálne zmeny v ich živote, ako napríklad zanechanie bohatstva. Následne poukázal na obetu Božieho baránka, ktorá má veľký význam pre ľudstvo, lebo jeho krv ho zachraňuje pre večnosť. Vyzdvihol význam Eucharistie a napriek nemožnosti ju aktuálne prijať, vyzval veriacich k duchovnému svätému prijímaniu. Povzbudil všetkých k viere a nádeji vo večný život a k spojeniu s Ježišom Kristom.

Po skončení liturgickej slávnosti preniesol veľprepošt kapituly Mons. Štefan Vallo Eucharistiu do Pribinovej kaplnky a odhalil oltár v hlavnej lodi Baziliky sv. Emeráma. Odmlčali sa zvony aj katedrálny organ. Podľa tradície sa v tento deň vybraným mužom mali umývať nohy. Ale keďže mužov nebolo, tento obrad sa podobne ako v ostatných farských chrámoch v celej diecéze neuskutočnil.